Voka-KvK Vlaams-Brabant stelt contactpersoon aan rond energie voor bedrijven en vraagt na overlegcomité dringende steunmaatregelen voor bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven is nodig

Voka-KvK Vlaams-Brabant heeft kennis genomen van de conclusies van het Overlegcomité. Voorlopig ontbreken de concrete steunmaatregelen die onze bedrijven overeind moeten houden in deze extreem moeilijke tijden. Die steunmaatregelen voor bedrijven moeten er zo snel als mogelijk komen. Voka kijkt naar de Vlaamse regering om het Europese steunkader in Vlaanderen uit te werken. Tegelijk moet België er op Europees niveau voor pleiten om op zeer korte termijn in te grijpen om de irrationele prijzenspiraal een halt toe te roepen. Zelf stelt Voka-KvK Vlaams-Brabant een spoc aan rond energie die de situatie zal blijven monitoren.

“Onze beleidsmakers mogen geen moment meer talmen met de noodzakelijke beslissingen en de uitvoering ervan. Ons economisch weefsel is momenteel kwetsbaar en dient ten allen prijze beschermd te worden.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Vlaamse regering

Voka-KvK Vlaams-Brabant roept de Vlaamse regering op om absolute prioriteit te geven aan het uitwerken van een steunmechanisme voor ondernemingen, conform het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Binnen dat Europese kader is staatssteun mogelijk voor bedrijven die in moeilijkheden komen door de hoge energieprijzen. De steun zal gericht en tijdelijk moeten zijn. Het steunpakket moet voldoende robuust zijn om de bedrijven in moeilijkheden overeind te houden. Concreet laat het Europese TCF-kader steun toe van 2 miljoen euro per getroffen bedrijf en tot maximaal 50 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven met een operationeel verlies.

Voka stelt zijn terreinkennis en expertise ter beschikking om snel een sluitend steunmechanisme te kunnen opstellen.

“Een derde van de Vlaamse bedrijven geeft in de meest recente Voka-enquête aan dat ze hun productie zullen verminderen of stopzetten indien de energieprijzen verder stijgen. Actie is nodig om hen te helpen het hoofd boven water te houden.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Europa

Voka verwacht dat België met één stem op Europees niveau een snelle en structurele oplossing voor de hoge energieprijzen bepleit en mee uitwerkt. Daarbij mag geen enkele optie worden uitgesloten en moet alvast gekeken worden naar onderhandelingen met Noorwegen, de tempering van de CO2-prijzen en het onderzoeken van andere prijsvormingsmechanismen.

Het Europese TCF-kader geldt voorlopig tot einde dit jaar. België moet ervoor ijveren dat deze termijn verlengd wordt.

Federale regering

Voka vraagt aan de federale regering om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid terug in te voeren, zoals dat tijdens de coronaperiode van kracht was. Bedrijven geven aan dat ze verwachten in de komende maanden gebruik te zullen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid; in de industriële sectoren gaat het zelfs om de helft van de bedrijven.

Voka vraagt samenwerking en overleg tussen de beleidsmakers. Elke regering moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Deze crisis vormt een zeer ernstige bedreiging voor onze welvaart en onze samenleving.

Spoc rond energie bij Voka-KvK Vlaams-Brabant

Voka-KvK Vlaams-Brabant houdt de vinger aan de pols bij de bedrijven en stelt een spoc aan rond energie. Hij zal samen met collega’s van de andere Kamers van Koophandel antwoorden bieden op vragen rond energie van ondernemers. Op die manier wordt de kennis die er is gebundeld en kan de organisatie werkgevers beter helpen bij vragen rond energie. Ook houdt de organisatie een FAQ bij op hun website, met dagelijkse updates.

Tiffany Mestdagh

Tiffany Mestdagh

Woordvoerder, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact