Voka - KvK Vlaams-Brabant opgelucht over definitief stikstofakkoord

Oproep om stikstofdecreet nog voor het jaareinde te stemmen

Voka - KvK Vlaams-Brabant is opgelucht dat er na bijna 3 jaar onderhandelen en heronderhandelen een definitief akkoord is gevonden binnen de Vlaamse meerderheid om het stikstofprobleem en de daaruit volgende vergunningenstop op te lossen. Ondernemingen hebben eindelijk weer zicht op een voorspelbaar vergunningenbeleid. Het is nu aan het Vlaams Parlement om nog voor het jaareinde het stikstofdecreet goed te keuren.

De dossiers met vergunningsaanvragen bleven zich de laatste maanden opstapelen. Door de juridische onduidelijkheid werden er geen beslissingen meer genomen waardoor we zijn terechtgekomen in een vergunningenstop, met gigantische potentiële economische schade tot gevolg. De Vlaamse meerderheid neemt nu haar verantwoordelijkheid en biedt een uitweg uit de crisis”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant

Voka - KvK Vlaams-Brabant kan het bereikte akkoord over een aangepaste versie van het voorliggende stikstofdecreet ondersteunen. Het is van cruciaal belang voor de juridische robuustheid, rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de vergunningsverlening dat de vergunningsdrempels voor stikstofuitstoot zijn opgenomen in het nieuwe stikstofdecreet. De decretale verankering van de drempelwaarden garandeert de uniforme toepassing en de administratieve werkbaarheid voor vergunningsaanvragers en vergunningverlenende overheden. Ook de gedifferentieerde behandeling tussen de uitstoot van ammoniak en NOx is behouden in het nieuwe decreet.

Het akkoord moet nu zo snel mogelijk omgezet worden in een geamendeerd voorstel van stikstofdecreet zodat het decreet dit jaar nog kan worden gestemd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Voka - KvK Vlaams-Brabant roept de vergunningverlenende overheden op om nu al rekening te houden met het nieuwe decreet en opnieuw vergunningsaanvragen te behandelen zodat de opgestapelde achterstand kan worden aangepakt.

Het nieuwe decreet biedt een kader voor stikstofuitstoot en reductiedoelstellingen tot 2030. Nu al moet de situatie na 2030 worden voorbereid. Voka - KvK Vlaams-Brabant roept de Vlaamse regering op om de gesprekken met de Europese Commissie op te starten over afwijkingsmogelijkheden en meer flexibiliteit voor dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio’s zoals Vlaanderen. Door een tijdige voorbereiding moeten we voorkomen om in de toekomst opnieuw in een stikstofcrisis terecht te komen.

Helena Polfliet

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging & Woordvoerder, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact