Voka KvK Vlaams-Brabant ijvert mee voor opwaardering industriepark Londerzeel: “Het gemeentebestuur moet haar verantwoordelijkheid nakomen”

Het zinkgat in de Weversstraat staat symbool voor het verloederde bedrijventerrein Londerzeel-Noord. (foto: OG Londerzeel)
Het zinkgat in de Weversstraat staat symbool voor het verloederde bedrijventerrein Londerzeel-Noord. (foto: OG Londerzeel)

De toestand van het Londerzeels industriepark laat te wensen over. De lokale ondernemers klagen onder meer over de wegverzakking, de onveilige verkeerssituatie en het gebrek aan concrete parkeermogelijkheden. Hoewel het gemeentebestuur pleitte voor een opwaardering van het terrein, ondernam het tot op heden amper actie. “Londerzeel is een economisch knooppunt. Daarom is het zaak dat de site her ontwikkeld wordt. Enkel zo kunnen we in de toekomst een kwalitatieve en duurzame bedrijvenzone aanbieden”, klinkt het vanuit Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Hoewel er momenteel absoluut geen sprake is van een leegstand oogt de huidige staat van het terrein bedenkelijk. Enkele van de voornaamste pijnpunten zijn het tekort aan parkeerruimte en de verouderde infrastructuur. Daarnaast moeten leveranciers laden en lossen op openbaar domein met tal van verkeers- en circulatieproblemen tot gevolg. Voka - KvK Vlaams-Brabant is zich eveneens bewust van de toestand en diende daarom samen met de gemeente en Ondernemers Groep Londerzeel (OGL) een subsidieaanvraag in bij Vlaio. Vervolgens willen de betrokken partijen de subsidies gebruiken ter financiering van een haalbaarheidsdossier.

Noodzakelijke herontwikkeling

Londerzeel fungeert als een economisch knooppunt met Londerzeel-Noord als grootste draaischijf. In de huidige omstandigheden is het voor ondernemers onmogelijk om efficiënt te werken. Vandaar de aanvraag voor een optimalisatiestudie op het bedrijventerrein”, vertelt Eric De Pessemier, adviseur Belangenbehartiging Politiek bij Voka Vlaams-Brabant. “Aan de hand van een haalbaarheidsdossier, wat uiteindelijk moet uitmonden in een masterplan, willen we onderzoeken hoe we de zone kunnen her ontwikkelen. Zo hopen we hier aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden aan te bieden aan nieuwe bedrijven en de situatie te verbeteren voor de reeds aanwezige bedrijven.”

"In de huidige omstandigheden is het voor ondernemers onmogelijk om efficiënt te werken in Londerzeel-Noord. Daarom vragen wij een optimalisatiestudie op het bedrijventerrein." - Eric De Pessemier, adviseur Belangenbehartiging Politiek bij Voka Vlaams-Brabant

Passief optreden gemeente

“Momenteel zit het subsidiedossier in een laatste fase voor goedkeuring, maar in de tussentijd blijft de situatie erop achteruitgaan”, vertelt De Pessemier. Ondertussen leverden de bedrijven op de site een financiële inspanning om broodnodige signalisatieborden te kunnen voorzien. “Het is eigen aan ondernemers dat ze zelf de handen uit de mouwen steken, maar in deze situatie dient het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid naar het onderhoud van de publieke ruimte na te komen. Nu gaat de situatie van kwaad naar erger en blijft het bedrijventerrein verloederen”, aldus Chris Bergmans, Algemeen Voorzitter OGL.

"Het gemeentebestuur moet haar verantwoordelijkheid naar het onderhoud van de publieke ruimte nakomen. Nu gaat de situatie van kwaad naar erger en blijft het bedrijventerrein verloederen." - Chris Bergmans, Algemeen Voorzitter OGL
Mathieu Wouters

Mathieu Wouters

Communicatiemedewerker, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact