Voka – KvK Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan pleiten voor positief advies bij Brusselse regering rond noodzakelijke herinrichting van de ring

Voka - KvK Vlaams Brabant en Voka Metropolitan verlenen positief advies tijdens openbaar onderzoek

Eind maart stelde de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel noord’ voorlopig vast. Het openbaar onderzoek loopt intussen op zijn laatste benen en Voka - KvK Vlaams-Brabant gaf met Voka Metropolitan een positief advies. Samen roepen ze nu de Brusselse regering op om het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren en de Ring klaar te stomen voor de toekomst.

Het geïntegreerd planningsproces voor de Ring loopt al verschillende jaren. Het nieuwe tracé van de Ring is nu uitgetekend als de voorgedragen combinatie van alternatief en varianten. Dit compromis omvat alle plandoelstellingen en is er gekomen door een uitgebreid stakeholderoverleg. Het voorlopige tracé is een combinatie van alternatieven zoals parallelle autostrades met scheiding tussen lokaal en doorgaand verkeer, de aanpassingen van de lengteprofielen door bijvoorbeeld invoering van landschapsbruggen, snelheidsaanpassingen, en het invoeren van een vierde rijstrook. Ook de uitwerking van de verkeerswisselaars moet zodanig worden gepland dat een goede en vlotte verbinding mogelijk wordt met zowel de autostrades die aansluiten op de ring als met de stadsboulevards die de verbinding maken met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Vlaamse regering heeft in maart 2023 dit ontwerp voor de Ring vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei tot en met 30 juni wat zal resulteren in de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. ​ De opstart van het project is voorzien in het najaar van 2025.

“Het totale project is een noodzakelijke investering voor de mobiliteit van de toekomst in en buiten onze regio. De Brusselse regering moet nu zijn rol spelen en het voorstel goedkeuren zodat de eerste schop in de grond zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Er is geen tijd meer voor vertragingsmaneuvers,” aldus Kris Claes gedelegeerd bestuurder van de Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant. “Bedrijven in de noordrand moeten in de nabije toekomst beter bereikbaar zijn zodat de economische schade door de congestie op de Brusselse ring krimpt", aldus Kris Claes.
“De herinrichting van de ring zorgt voor een betere bereikbaarheid van Brussel voor bedrijven en hun medewerkers, van levensbelang voor de rol van de hoofdstad als economisch centrum. Dit levert ook jobs én levenskwaliteit voor Brusselaars, met minder sluipverkeer. De aanpassing van de ring past ook in een breder verhaal van een shift naar meer duurzame mobiliteit, met de geplande nieuwe tramlijnen en fietssnelwegen. De plannen slepen al heel lang aan. Nu moet er actie ondernomen worden," besluit Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.
Helena Polfliet

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging & Woordvoerder, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact