Vlaams Klimaatplan legt de juiste klemtonen

Voka Vlaams-Brabant neemt kennis van het klimaatplan waarover de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt. Het Vlaams klimaatplan vormt een wezenlijke opwaardering van de reeds lopende engagementen rond CO2-reductie en dat voor alle sectoren. De Vlaamse regering legt terecht de focus op de verduurzaming van gebouwen en de shift naar meer emissievrije mobiliteit. Economische subsidies worden gekoppeld aan een klimaatplan, al mag dit andere investeringen in bijvoorbeeld digitalisering, artificiële intelligentie of cybersecurity niet in de weg staan. Voka is wel teleurgesteld dat de slimme kilometerheffing – opnieuw – niet wordt ingevoerd. ​ Het is een maatregel die leidt tot minder CO2-uitstoot maar ook structureel de files vermindert.

Juiste richting

Het Vlaams klimaatplan zal een wezenlijke bijdrage leveren op weg naar de doelstelling van -47% CO2-emissiereductie die Europa van ons land vraagt. De maatregelen die de Vlaamse regering voorstelt, gaan in de juiste richting: aanpakken van ons verouderd gebouwenpark, uitfaseren van verwarming op basis van fossiele brandstoffen en een versnelde elektrificatie van ons wagenpark. Dat zijn de gebieden waar nog heel wat klimaatwinsten te boeken vallen.

De Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV brachten in oktober hun advies naar buiten over hoe de Vlaamse regering tegemoet kan komen aan de verscherpte Europese CO2-reductiedoelstellingen. Voka stelt verheugd vast dat het SERV-advies als basis heeft gediend voor het vernieuwde Vlaams klimaatplan.

Elektriciteit wordt standaard

De Vlaamse regering zet in op een sterkere elektrificatie. Elektriciteit moet de standaardaandrijving worden van personenwagens en verwarmingssystemen, en niet langer fossiele brandstoffen. De elektriciteitsfactuur moet dan wel onder de loep genomen worden: beleidskosten horen niet thuis in de elektriciteitsfactuur. “Alleen op die manier zal de burger de overstap naar emissievrije voertuigen maken”, aldus nog Hans Maertens

Het succes van de transitie zal in belangrijke mate afhangen van de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare koolstofvrije elektriciteit en de snelheid waarmee infrastructuur kan worden uitgerold. Ook het vergunningenbeleid zal een cruciale rol spelen in de transitie. Een vlotte samenwerking met de federale regering wordt cruciaal om alle plannen te doen slagen. Ondernemingen willen een duidelijk beleidskader waarin de verschillende bevoegdheidsniveaus zich in dezelfde strategie inschrijven.

“Er is nood aan een bredere omslag naar duurzame mobiliteit”, aldus Wim Pannecoucke, mobiliteitsmanager bij Voka Vlaams-Brabant. “De omschakeling naar elektrische wagens zal niet volstaan om de huidige mobiliteitsknoop niet ontwarren. Dat we onze verplaatsingen moeten ‘vergroenen’ is zeker een feit, maar het is slechts een deel van de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Ook een aantrekkelijk openbaar vervoer en degelijke fietsinfrastructuur kunnen daar bijvoorbeeld aan bijdragen.”

Kilometerheffing ontbreekt

Voka vindt het jammer dat de Vlaamse regering er opnieuw niet voor kiest om de fileproblematiek structureel aan te pakken met een slimme kilometerheffing. Een kilometerheffing voor personenwagens waarbij het tarief varieert naargelang soort voertuig, tijd en plaats heeft een positief effect op de CO2-uitstoot en zou de files structureel doen afnemen. De kilometerheffing kan de bestaande autofiscaliteit vervangen. Studies toonden meermaals aan dat een slimme kilometerheffing een uitstekend instrument is om het mobiliteits- en verplaatsingsgedrag van mensen te beïnvloeden.

Provinciale ondersteuning

Niet enkel op federaal niveau maar ook op regionaal niveau moeten klimaatplannen opgevolgd worden. Voka Vlaams-Brabant pleit daarom ook voor een goede samenwerking tussen de provincie en de bedrijven.

“Met Voka Vlaams-Brabant ondersteunen we ten volle deze regionale inspanningen; zo waren we in 2013 een van de stichtende leden van Leuven 2030 en verlenen we onze medewerking aan het provinciale klimaatplan ‘Vlaams-Brabant Klimaatneutraal’ “, aldus Peter Van Biesbroeck, directeur Voka Vlaams-Brabant. “Via het miK (het milieu-infopunt voor de kmo) -een samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant- ​ willen we ook de brug slaan tussen de klimaatactieplannen vanuit de steden en gemeenten in de provincie en het regionale bedrijvenlandschap. Op deze manier kunnen deze klimaatacties meer draagvlak krijgen. Ten slotte verkiezen we ook jaarlijks een miK-Klimaatambassadeur waarbij we een bedrijf uit de provincie in de kijker zetten voor hun rol in de transitie naar duurzaam en klimaatneutraal ondernemen.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact