Studie naar rijbaanvermindering Leuvense ring: open brief aan stadsbestuur

Ondernemend Leuven bundelt krachten en vraagt constructief overleg

Naar aanleiding van het nieuws eerder deze week dat Stad Leuven met AWV onderzoekt of er op de Leuvense ring een rijvak kan geschrapt worden, kropen de vertegenwoordigers van ondernemend Leuven in hun pen. Voor het eerst bundelen Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Unizo Leuven, Liefst Leuven en Confederatie Bouw Leuven hun krachten en samen pleiten ze voor constructief overleg met het stadsbestuur. De brief lees je hieronder.

"Mobiliteitsplannen moeten zorgen voor verbetering op vlak van mobiliteit, milieu, duurzaamheid én economie. Daar schiet dit voorstel tekort en daarom willen wij met ondernemend Leuven aan tafel zitten met het stadsbestuur om een gedragen compromis te bereiken." - Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter Voka Vlaams-Brabant
"De berichtgeving rond de mogelijke vermindering van de rijvakken kwam na de aankondigen van de aanpassingswerken van de ring van Mechelen. Daar is men echter overtuigd van het belang van bloeiende ondernemingen voor de stad: zij zorgen immers voor welvaart en voor jobs. Laat ons in Leuven die mentaliteit overnemen." - Marc Vandevelde, voorzitter Liefst Leuven

Geachte Burgemeester, ​

Geachte Schepenen, ​

Met de grootste verbazing hebben wij in het nieuws moeten vernemen dat er een studie aangevraagd is bij AWV om de ring van Leuven te herbekijken en mogelijks een rijvak te schrappen. ​

In geen enkele communicatie, werkgroep noch mobiliteitsplan is hier sprake van geweest.

Daarenboven vernemen wij van AWV dat de aanbesteding voor deze studie nog moet uitgeschreven worden. Het lijkt ons dus uitermate voorbarig om uitspraken over het wegnemen van een rijvak op de ring te doen. Wij betreuren deze manier van werken, waarbij wij voor voldongen feiten worden gezet en het nieuws moeten vernemen in de pers, ondanks het feit dat wij steeds open staan voor overleg en gezamenlijke communicatie. ​

De ambitie van de stad Leuven was om de binnenstad autoluw te maken, dit heeft ervoor gezorgd dat alle wagenverkeer de afgelopen jaren richting de ring verplaatst werd. Vervolgens de ring (plaatselijk) tot een éénvaksbaan in iedere richting versmallen zal zorgen voor nodeloze chaos en congestie van deze ring. De doorstroomcapaciteit van de Leuvense ring kan hiermee zwaar in het gedrang komen. Er worden zo meer problemen gecreëerd dan opgelost.

Het centrum werd autoluw gemaakt voor voetgangers en fietsers, gaat men deze nu verplaatsen naar de ring? ​

Wij vrezen de grote impact en schade dat wijzigingen aan de ring van Leuven zullen hebben voor onze ondernemers. Congestie en file betekent frustratie, late leveringen, het zoeken naar sluipwegen… ​

Vrije busbanen creëren zijn een nobel doel waar we zonder moeite graag aan meewerken. De andere economische functies moeten echter mee geprioriteerd worden en deze busbanen moeten hun meerwaarde bewijzen. Busbanen nemen een enorme oppervlakte in van de nu al schaarse ruimte. Als deze geen meerwaarde vormen op grote schaal en voor alle betrokken actoren (scholieren, werknemers…) is dit slecht beheer van ruimte. ​

Wij staan mee achter een groene meer leefbare stad, maar daar hoort een vlotte ring rond. Men spreekt er ook van de ingenomen rijvakken als groenruimtes in te richten. Zijn er niet beter geschikte plaatsen om dit te doen in Leuven? Daarenboven mag vergroening van een stad niet ten koste gaan van de werkbaarheid, doorstroming en de economie. ​

Laten we dus samen zoeken naar een en-en verhaal waarbij ecologie, duurzaamheid, mobiliteit én economie hand in hand gaan. ​

Laten we dit met de relevante stakeholders bekijken om samen naar een gedragen oplossing te werken.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact