Gouverneurs en gedelegeerde bestuurders van Voka-Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en Limburg bundelen de krachten

Initiatiefnemers Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant en Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg zien in het samenbrengen van de twee buurprovincies enkel maar voordelen die op termijn kunnen bijdragen tot de socio-economische groei en ontwikkeling van beide provincies.

In een eerste ontmoeting op 7 september ll. werd gepeild naar gemeenschappelijke uitdagingen en kansen voor een nauwere samenwerking. Vandaag staan meteen enkele concrete dossiers op de agenda. Beide gouverneurs verkennen op welke wijze en met welke partners ze deze kunnen ondersteunen of versterken. De resultaten van het overleg worden ook teruggekoppeld met de gedeputeerden om te kijken wat de rol van de provincies in dit verdere verhaal kan zijn.

Johann Leten stelt “Economische ontwikkelingen zijn gebaat bij sterke samenwerkingen over de provinciegrenzen heen. Ik denk bijvoorbeeld aan een vlot georganiseerde mobiliteit tussen Limburg en Vlaams-Brabant, maar ook op andere thema’s zijn er nog uitdagingen genoeg. Door samen te sparren en oplossingen te formuleren voor gezamenlijke economische knelpunten in onze regio’s kunnen we tot efficiëntere oplossingen komen voor ondernemingen in Limburg en Vlaams-Brabant.”

Beide aangrenzende provincies hebben een prachtige economisch belangrijke fruitstreek: Haspengouw en Hageland. Bij de inwoners stijgt de vraag naar lokale producten, terwijl de klimaatuitdagingen producenten voor uitdagingen plaatsen. In deze sector wordt dan ook volop ingezet op innovatieve productontwikkeling. Er wordt verder gekeken dan het loutere telen van fruit, het gaat ook over fruitsappen, wijnen en andere afgeleide producten.

“Vlaams-Brabant beschikt over provinciale proefcentra met heel wat expertise op het vlak van vernieuwende teelten. Mogelijks kunnen deze centra en ook de Foodport in Tienen een surplus kunnen betekenen voor het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden. Innovatieve ontwikkelingen en samenwerkingen zorgen ervoor dat betere technieken voor o.a. de verdeling en verwerking van fruit ontwikkeld worden. Hier worden uiteindelijk ook onze ondernemers-telers en consumenten beter van.”, aldus gouverneur Spooren.

De provincie Limburg heeft als grote sterkte dat ze lid is van verschillende Europese grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Euregio’s. Dit zorgt ervoor dat zij toch wel wat Europese middelen kan verzilveren. Een belangrijk Europees dossier dat nu lopende is, is de zoektocht naar een locatie voor de Einsteintelescoop.

Gouverneur Jos Lantmeeters: “Het grensgebied van België, Nederland en Duitsland biedt uitstekende opportuniteiten door onder meer de stabiele bodem en het omringende ecosysteem van kennisinstellingen en hightechbedrijven. De vestiging ervan in deze grensregio zou een ongelooflijk grote meerwaarde zijn voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in onder meer Leuven en Hasselt.”

“Als buren zitten we vaak met dezelfde uitdagingen. Neem nu onze bedrijventerreinen of onze food incubatoren. Wij kunnen samen met onze Limburgse collega’s de opportuniteiten en problemen die we ondervinden aanpakken. Elkaar versterken door samen te werken en onze ideeën te delen, dat is de bedoeling van deze meetings tussen beide provincie.”, besluit Kris Claes.

Tiffany Mestdagh

Tiffany Mestdagh

Woordvoerder, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact