9 op 10 ondernemingen blijft moeilijk geschikt personeel vinden

Voka - KvK Vlaams-Brabant luidt alarmbel

Personeelstekort blijft momenteel dé grootste belemmering voor Vlaams-Brabantse bedrijven. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij 500 ondernemingen. Bij 6 op de 10 komen er gewoonweg onvoldoende kandidaten af op vacatures. “Het probleem zal nog erger worden en dit voor lange tijd, wijzen de nieuwste bevolkingsvooruitzichten uit. Er zijn dringend hervormingen van onze arbeidsmarkt nodig”, waarschuwt gedelegeerd bestuurder Kris Claes.

Onvoldoende kandidaten

Het wordt voor Vlaams-Brabantse bedrijven steeds moeilijker en moeilijker om nog geschikt personeel te vinden. In de nieuwste Voka-enquête zegt ruim een derde (35%) van de ondernemingen die willen aanwerven dat het nog lastiger is dan zes maanden geleden. Het grootste euvel is om voldoende kandidaten aan te trekken: 60% van de rekruterende bedrijven slaagt hier niet meer in. Daarnaast stoot meer dan de helft van de werkgevers (54%) die willen aanwerven op een gebrek aan de juiste skills en kwalificaties bij de kandidaten.

In de enquête wordt een tekort aan arbeidskrachten bovendien als dé belangrijkste belemmering voor de bedrijfsactiviteit genoemd, naast uiteraard de hoge loonkosten door de opeenvolgende indexeringen. Kris Claes: “De krapte op de arbeidsmarkt is ook nefast voor toekomstige investeringsbeslissingen en dreigt met oplopende lonen onze competitiviteit te ondermijnen.” Gemiddeld liggen de loonkosten vandaag al 11% hoger dan een jaar geleden. Voor de volgende 12 maanden wordt een verdere loonstijging met 6% verwacht.

De krapte op de arbeidsmarkt is nefast voor toekomstige investeringsbeslissingen en dreigt met oplopende lonen onze competitiviteit te ondermijnen.

600.000 paar handen nodig

De nieuwe bevolkingsvooruitzichten voor Vlaanderen die vorige week zijn verschenen, geven aan dat de situatie op onze arbeidsmarkt alleen nog nijpender zal worden en dat dit lang zal aanhouden. De voorbije 15 jaar kwamen er netto bijna 500.000 jobs bij. In die periode steeg de bevolking op actieve leeftijd met bijna 230.000. Dus zowat de helft van de extra werkenden kon ingevuld worden met nieuwe jongeren, de andere helft door inzet van werklozen, inactieven, enzovoort.

Kris Claes: “Als we de volgende 15 jaar een gelijkaardige procentuele groei van de werkgelegenheid willen, dan hebben we ongeveer 600.000 extra mensen nodig. Maar er komen er bijna geen meer bij: de bevolking op actieve leeftijd stagneert en er zijn ook al veel minder werklozen die nog geactiveerd kunnen worden.”

Hervormingen nodig

Voor Voka - KvK Vlaams-Brabant zijn er dringend hervormingen op arbeidsmarktgebied nodig, anders dreigen we welvaart te verliezen.

Een nieuwe federale arbeidsdeal is noodzakelijk. Het lijkt er op dat die door de federale regering naar de Griekse kalenden wordt verschoven. De activering ​ en beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen zijn nochtans een noodzaak. Er moet ook werk gemaakt worden van de oplijsting en aanpak van talrijke werkloosheids- en inactiviteitsvallen.

Voka dringt er sterk op aan dat de federale regering een asymmetrisch arbeidsmarkbeleid mogelijk maakt en vorm geeft, zoals in het regeerakkoord afgesproken. Dat zal Vlaanderen meer autonomie geven om een eigen koers te varen over onder meer de beschikbaarheid van werklozen.

Op Vlaams niveau moet het werkgelegenheidsakkoord van vorige zomer dringend verder uitgevoerd worden. Werkzoekenden en niet-actieven moeten we aan de slag krijgen. De VDAB moet die arbeidsreserve sneller ontsluiten en via stages, opleidingen, gerichte bemiddeling en via actieve matching mensen kordaat en snel toeleiden naar werk. Er moet ook meer ingezet op interregionale mobiliteiten dus samenwerking tussen de verschillende arbeidsbemiddelingsdiensten. Met het Waalse FOREM is er nog altijd geen samenwerkingsovereenkomst gesloten om Waalse werkzoekenden in contact te brengen met vacatures in Vlaanderen.

Een snellere re-integratie van zieken is eveneens prioritair. Nu wordt er zeer selectief ingezet op re-integratie. Zo moet de VDAB wachten tot er een actieve toeleiding komt vanuit het RIZIV (adviserend geneesheer). Terug naar werk lijkt vandaag de uitzondering, maar dat moet omgedraaid worden.

Ook wordt een ruimere arbeidsmigratie een noodzaak. De verschillende administraties moeten korter op de bal spelen en de doorlooptijden van verblijfs- en arbeidsvergunningen sneller uitreiken.

Kris Claes

Kris Claes

Gedelegeerd Bestuurder, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Contact